Лесовоз

Лесовоз


цена за смену:
19000/км б.р.

ооо СавГар

+(375-29) 335-9460 +(375-29) 335-9460 +(375-29) 335-9460

лесовоз с манипулятором скания до 40 кубов цена 1,3$ за км 50$ за час  • Описание